פרוייקטים לדוגמא

פרוייקטים

מעל
25
שנות פעילות
יותר מ
1200
לקוחות מרוצים
מעל
2000
דונם של פרוייקטים
6000
יחידות דיור בתכנון
8500
מ"ר מושכרים ומניבים
100000
מ"ר של מסחר ומשרדים בתכנון