שינוי ייעוד לקרקעות

שינוי ייעוד קרקע הינו תהליך המתייחס לשינוי ייעודו של שטח חקלאי ו/או שטח פנוי מייעודו הנוכחי לטובת בנייה למטרות מגורים, מסחר וכדומה. תהליך זה מתרחש על רקע ההיקף ההולך ופוחת של עתודות הקרקע הפנויות וזמינות לבנייה בכל שטח המדינה, והוא מהווה חלק בלתי נפרד מעתיד המגורים של כולנו.

שינוי ייעוד קרקע חקלאית – מה חשוב לדעת?

אחוז לא מבוטל מהקרקעות הפנויות בישראל הן קרקעות חקלאיות שלאורך השנים שימשו למטרות חקלאיות כאלו ואחרות. קרקעות אלו פזורות בכל רחבי המדינה וברובן הן מצויות בבעלות המדינה, כאשר אחוז קטן מהם מצוי בבעלות פרטית. הגידול המתמיד באוכלוסיית ישראל לצד הקיטון בהיקף עתודות הקרקע הפנויות וזמינות לבנייה, הובילו לאורך השנים להחלת תהליכי שינוי ייעוד של קרקעות חקלאית. תהליכים אלו נועדו לשנות את ייעוד השימוש בשטח הקרקע ולהפוך אותו משטח המיועד למטרות חקלאיות לשטח המיועד למטרות בנייה לכל מטרה.

הליך שינוי ייעוד של קרקעות חקלאיות, הינו הליך האורך בממוצע בין שלוש לחמש שנים, כאשר במסגרת התהליך, תכנית השינוי נדרשת לאישורן של מספר וועדות תכנון ובנייה וגופים רלוונטיים. תחילתו של כל הליך שינוי ייעוד קרקע חקלאית מחייב את אישורה של הוועדה לשמירת קרקע חקלאית ושטחים פתוחים.

שינוי ייעוד קרקע חקלאית

שינוי ייעוד קרקעות שאינן חקלאיות

סוג נוסף של תהליכי שינוי ייעוד קרקע מתייחס לכל אותן קרקעות שאינן חקלאיות. קרקעות אלו הן ברוב המקרים שטחים פתוחים המצויים בצמוד לערים ויישובים ברחבי המדינה ו/או שטחים פתוחים הממוקמים בתוך שטחי הערים והיישובים שייעודם הנוכחי איננו מאפשר לעשות בהן שימוש למטרות בנייה. במקרים אלו, הליך שינוי הייעוד זהה באופיו להליך שינוי ייעוד קרקעות חקלאיות, וגם כאן, הליך השינוי נדרש לאישורן של וועדות התכנון השונות, לרבות, וועדות התכנון המקומיות, המחוזיות והארציות.

שינוי ייעוד לקרקעות – השבחה והשקעה

קרקעות חקלאיות ו/או שטחים פתוחים המיועדים לשינוי ייעוד במסגרת תהליכי הפשרה ו/או שינוי ייעוד, הן קרקעות המיועדות בסופו של הליך למטרות בנייה, וכפועל יוצא מכך, עצם הימצאותם בהליכי שינוי הייעוד מוביל להשבחתם ולעליית ערך משמעותית. כפועל יוצא מכך, קיימת בשנים האחרונות התעניינות רבה מצד משקיעי נדל”ן להשקיע את מיטב כספם בקרקעות חקלאיות ושטחים פתוחים בכל רחבי הארץ, וזאת תוך נטילת רמת סיכון גבוהה הנלווית להשקעות מסוג זה, הנחשבות להשקעות ספקולטיביות.

על אף רמת הסיכון הגבוה יחסית הנלווית להשקעה בקרקעות, פוטנציאל הרווח הוא זה המושך יותר ויותר משקיעים לבצע עסקאות רכישה של קרקעות חקלאיות ושטחים פתוחים בכל רחבי הארץ, וזאת מתוך ידיעה כי בשלב כזה או אחר, עתידות הקרקעות אותן הן רכשו להיכנס לתהליכי שינוי ייעוד קרקע ובכך לייצר להם רווחי הון משמעותיים. לצורך העניין, נציין שמחיר דונם של קרקע חקלאיות ו/או שטח פתוח שאינו מיועד לבנייה, נע בין אלפי למאות שקלים בטרם שינוי ייעודו, ומחירו לאחר כניסתו לתהליך שינויי ייעוד נוסק כלפי מעלה והוא ממשיך לטפס ככל שמועד שינוי הייעוד מתקרב.

השאירו פרטים ונחזור אליכם